Ống nghiệm chân không lấy máu VATRACY gồm thân ống PET có độ kín khí cao, nút sao su vật liệu Butyl và nắp Polyethylen. Tất cả các thành phần của ống giúp đảm bảo an toàn khi thu thập mẫu máu và kết quả xét nghiệm đáng tin cậy.

Hầu hết các ống nghiệm chân không lấy máu VATRACY đều chứa hoá chất hỗ trợ quá trình đông/ chống đông máu với nồng độ theo tiêu chuẩn ISO 6710, kết hợp với áp suất chân không đã được tính toán giúp đảm bảo chính xác tỉ lệ pha trộn giữa máu và hoá chất. Đem đến kết quả xét nghiệm đáng tin cậy và dễ dàng sử dụng đã và đang giúp VATRACY trở thành lựa chọn tối ưu cho các thiết bị xét nghiệm hiện nay.