Ống nghiệm tách huyết thanh URI chứa hạt nhựa Polystyrene giúp tăng tốc độ đông máu. Ống có khả năng chứa tối đa 4mL máu, để đạt hiệu quả tách huyết thanh tốt nhất nên sử dụng với 2mL máu. Ống được sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch thường quy. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).

Màu sắc nắp: đỏ.

Ống lấy máu tách huyết thanh Serum URI nắp thường
Ống lấy máu tách huyết thanh Serum URI nút cao su

Ống nghiệm lấy máu tách huyết thanh serum hạt tròn URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.

Ống nghiệm lấy máu tách huyết thanh serum hạt hình trụ URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.

Ống nghiệm lấy máu tách huyết thanh serum hạt oval URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.