Ống nghiệm Glucose URI chứa chất ức chế quá trình phân giải đường trong máu là Sodium Fluoride và một thành phần chống đông máu Potassium Oxalate. Ống được dùng trong xét nghiệm glucose và lactate.