(DĐDN) – Tại TP.HCM, Ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM vừa trao giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất…