Plastic ịnection molding service

Cung cấp dịch vụ ép phun chi tiết nhựa y tế, đáp ứng yêu cầu khó tính nhất từ khách hàng

Theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 13485 dành cho sản phẩm y tế.

Hệ thống máy ép phun hoàn toàn bằng điện và tiên tiến nhất hiện nay và hoàn toàn tự động từ khâu sấy đến đến khâu thành phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất

Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt và bảo trì tăng tuổi thọ cho khuôn ép, ngoài bộ phận bảo trì tại chổ của nhà máy, chúng tôi đã ký hợp đồng với đơn vị thứ 3 về dịch vụ bảo trì sữa chữa khuôn