Ống nghiệm Glucose URI chứa chất ức chế quá trình phân giải đường trong máu là Sodium Fluoride và một thành phần chống đông máu K2EDTA. Ống được dùng trong xét nghiệm glucose và lactate. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).