Ống nghiệm Glucose (Chimigly) URI chứa chất ức chế quá trình phân giải đường trong máu là Sodium Fluoride và một thành phần chống đông máu như Potassium Oxalate / Sodium Heparin / K2EDTA. Ống được dùng trong xét nghiệm glucose và lactate. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).

Màu sắc nắp: xám

Ống lấy máu Glucose (Chimigly) URI nắp nhựa thường
Ống lấy máu Glucose (Chimigly) URI nút cao su

Ống nghiệm lấy máu Glucose (Chimigly), Sodium Fluoride & K2EDTA URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 2, 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.

Ống nghiệm lấy máu Glucose (Chimigly), Sodium Fluoride & Sodium Heparin URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 2, 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.

Ống nghiệm lấy máu Glucose (Chimigly), Sodium Fluoride & Potassium Oxalate URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 2, 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.