Ống nghiệm tách huyết thanh URI chứa hạt nhựa Polystyrene hình tròn giúp tăng tốc độ đông máu. Ống có khả năng chứa tối đa 4mL máu, để đạt hiệu quả tách huyết thanh tốt nhất nên sử dụng với 2mL máu. Ống được sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch thường quy. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).