Ống nghiệm tách huyết thanh URI chứa hạt nhựa giúp  tăng tốc độ đông  máu. Ống được sử dụng trong xét nghiệm  sinh hóa và miễn dịch thường quy. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).

ỐNG NGHIỆM TÁCH HUYẾT THANH URI

Ống nghiệm tách huyết thanh URI chứa hạt nhựa giúp  tăng tốc độ đông  máu. Ống được sử dụng trong xét nghiệm  sinh hóa và miễn dịch thường quy.  Sản  phẩm  tiệt  trùng  (URS) và  không  tiệt trùng (URB).

Ống Nghiệm Tách Huyết Thanh, Nút Cao Su URI

Ống nghiệm lấy máu tách huyết thanh serum hạt tròn URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.

Ống nghiệm lấy máu tách huyết thanh serum hạt hình trụ URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.

Ống nghiệm lấy máu tách huyết thanh serum hạt hình oval URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 4ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.